Coordonatele de contact

 
Primăria comunei Ion Creangă,localitatea Ion Creangă, str. I.C. Brătianu , nr.105, comuna Ion Creangă, județul Neamț, cod poștal 617260, numere de telefon:+0040 233780013;fax +0040 233786266, email: primariaioncreanga@gmail.com ; site-ul www.primariaioncreanga.ro