Comisiile de specialitate ale C.L.

Comisia de specialitate numărul 1-Comisia pentru agricultura,programe de dezvoltare economico fianciară, buget-finanțe,administraarea domeniului public și privat al comunei,gospodărire comunală,servicii și comerț:
1. IACOBAN CONSTANTIN-președinte,
2.CHELARU CONSTANTIN-secretar,
3.CONSTANTIN VASILE -membru,
4.CIOFU IOAN -membru,
5. HUCI CONSTANTIN CRISTIAN- membru.
Comsia de specialitate numărul 2-Comisia pentru activități culturale,culte,învățământ,sănătate,familie,urbanism și amenajarea teritoriului,protecția copilului,protecția mediului,turism,muncă,protecție socială,tineret și sport:
1.CENUȘĂ MARIA-președinte,
2.NASTASE NECULAI-secretar,
3.CUJBĂ NECULAI-membru,
4.NIȚĂ LIVIU-membru,
5.CRISANOV NICOLAIE-membru.
Comisia de specialitate numărul 3-Comisia juridică de disciplină,de apărare a ordinii și liniștei publice,a drepturilor cetățenilor:
1.TABACARIU DUMITRU-DORIN-președinte,
2.PETROȘANU IOAN-secretar,
3.IRIMIA GHEORGHE-membru,
4.ULIAN LIVIU MIHAI-membru,
5.ENEA MIHAI-membru.